Tamiya 25426 1/350 Japanese Navy Submarine I-400 (Special Edition)

  $435.00

  Tamiya 78015 1/350 German Battleship Tirpitz

  $488.00

  Tamiya 78020 1/350 Japanese Navy Destroyer Yukikaze

  $390.00

  Tamiya 78031 1/350 Japanese Battleship Musashi

  $585.00

  Tamiya 78026 1/350 WWII Japanese Navy Utility Boat Set

  $113.00

  Tamiya 78024 1/350 Japanese Heavy Cruiser Tone

  $825.00

  Tamiya 78023 1/350 Japanese Heavy Cruiser Mogami

  $825.00

  Tamiya 78021 1/350 Japanese Aircraft Carrying Cruiser Mogami

  $825.00

  Tamiya 78019 1/350 I-400 Japanese Navy Submarine

  $360.00

  Tamiya 78025 1/350 Japanese Battleship Yamato (Premium Version)

  $1,725.00

  Tamiya 78010 1/350 British Battleship King George V

  $488.00

  Tamiya 78012 1/350 U.S. Navy Destroyer DD445 Fletcher

  $180.00

  Tamiya 78028 1/350 U.S. Battleship BB-62 New Jersey (w/Detail Up Parts)

  $720.00

  Tamiya 78032 1/350 Japanese Navy Destroyer Kagero

  $390.00

  Tamiya 78029 1/350 U.S. Battleship BB-63 Missouri (Circa 1991)

  $720.00

  Tamiya 78007 1/350 CVN-65 Enterprise U.S. Aircraft Carrier

  $1,350.00

  Tamiya 78011 1/350 British Battleship Prince of Wales

  $488.00

  Tamiya 78013 1/350 German Battleship Bismarck

  $488.00

  Tamiya 78006 1/350 U.S. Aircraft Set

  $30.00

  Tamiya 78009 1/350 U.S. Aircraft Set No.2

  $30.00

  Tamiya 78022 1/350 Japanese Light Cruiser Mikuma

  $825.00

  Tamiya 78030 1/350 Japanese Battleship Yamato

  $585.00

  Tamiya 78027 1/350 Japanese Heavy Cruiser Chikuma

  $690.00